Reference

Stavby realizované v minulých letech

-Family center St. Město

-Kaufland Uh. Brod

-BD Okružní Zlín

-BD Císařka Praha

-OC Čtyři Dvory

-Letiště Náměšť nad Oslavou

-Meopta Přerov

-RD Slaměna Zlín Lešetín

-RW Schott Val. meziříčí

-Euroofing Kaskády3 

Projekty vodohospodářských staveb

-Doubravník - vodovod a kanalizace Horní Rakovec

-Doubravník - rekonstrukce náměstí

-Studie zasíťování rozvojových ploch Brno Bosonohy

-Odvodnění sběrného dvora Brno Sochorova

-Energocentrum Býšov -podzemní VH rozvody

-Lhota Rapotina - kanalizace a ČOV

-Malhotice - odstranění povodňových škod na rybníku Valtýř

-Pavlovice u Přerova - zkapacitnění kanalizace

-Rakov, Paršovice, Opatovice - kanalizační přivaděč

-Teplárna Mydlovary - podzemní VH sítě

-Býškovice - zkapacitnění protipovodňových nádrží

-Býškovice - protierozní průlehy

-TJ Sokol Komín, Brno - rekonstrukce kanalizace

-Rekonstrukce kanalizace na ul. Líšeňská a Viniční, Brno

Nejnovějši realizované projekty

-Terezín - rekonstrukce kanalizace po povodních - stoka C

-Tesco Stores -  oprava střešního pláště OC Galerie Ostrava

-Lesy ČR, s.p., LS Znojmo - oprava lesních cest

Technický dozor staveb

-Kanalizace a ČOV Hajany - výkon TDI (2014 -2015)

-Kanalizace a ČOV Holubice - výkon TDI a KOO BOZP (2016 -2017)Stavby realizované v minulých letech